Sijoitukset

Yrityksen strategisena tavoitteena on pyrkiä varmistamaan vakaa ja kestävä tuotto osakkeenomistajilleen. Peruspilarina yli 10% omistus Aspo Oyj:ssä.
Tietoisena tavoitteena Aspo omistuksen jatkuva kyseenalaistaminen, kassavirran arviointi suhteessa muihin investointeihin sekä muiden sijoitusmuotojen priorisointi tavoitteena Aspo-riskin pienentäminen pitkällä tähtäimellä.

Tietoisena tavoitteena  keskittyminen investointeihin joiden kassavirta on hyvä ja vakaa. Yritys välttää tietoisesti tunneperäiset investoinnit.
Taloudellisena tavoitteena on riskittömän tuoton ylittäminen vähintään 4%-yksiköllä, velkaantumisasteen pitäminen alle 100% sekä 4% vuosittaisen  kassavirran  tuottaminen tasearvosta.

Talous

Yhtiö laatii vuotuisen sijoitusbudjetin, etsii aktiivisesti sijoituskohteita, toimii pro-aktiivisesti rahoituslaitossuhteissaan, sekä osallistuu aktiivisesti Aspon omistamiseen.

Julkinen ilme

Perheomisteisena sijoitusyhtiönä yhtiö ei tavoittele näkyvää positiota sijoitusmarkkinoilla mutta haluaa olla näkyvä pääomistaja Aspo Oyj:ssä sekä toimia luokiteltuna ammattimaisena sijoittajana. Yhtiön sijoitushorisointti on ikuinen, sukupolvesta toiseen.

Kasvu on mahdollisuus, ei välttämättömyys.